HDPE
HDPE – Stredne a vysoko hustotný polyetylén:
(High-Density Polyethylene)
hdpe
fólie
hadice
polohadice
prírezy
hrúbky 0,007 až 0,025 mm
šírky 100 – 650 mm
LDPE
LDPE – Nízko hustotný polyetylén:
(Low-Density Polyethylene)
mono a 3 – vrstvové fólie
hadice
polohadice
fólie na hygienický program so zvýšenou tuhosťou
zmrštivé
kĺzne
nekĺzne
s antistatickou úpravou
transparentné
pigmentované (biele, farebné)
ionizované
perforované
šírky 100 – 2 000 mm
hrúbky 0,020 – 0,250 mm
Trojvrstvové fólie

PE fólie, hadice, polohadice

– jednovrstvové a 3 – vrstvové
– teplom zmrštivé
– kĺzne, nekĺzne
– perforované
– číre, biele, farebné ( modré, čierne, žlté, červené …)
– antistatické
– ionizované ( vhodné na potlač )

Rozmery :
šírka do 1650 mm
hrúbka od 0,018 mm – 0,200 mm

PE fólie sú vyrábané na najmodernejších technológiách a zo základných materiálov najvyššej kvality a parametrov.

D.P.Ekoplast spol. s r.o. tiež vyrába špeciálnu teplom zmrštivú LDPE fóliu na balenie minerálnych vôd v dvoch vrstvách, ktoré sa vzájomne nelepia pri zmršťovaní v teplovzdušnom tuneli pod názvom Non Collant zmršťovacia fólia.

Použitie :
Fólie sú vhodné na použitie v potravinárskom, hygienickom, papierenskom priemysle :
– na skupinové balenie nápojov v PET fľašiach, sklenených fľašiach, plechovkách, kartónových obaloch
– na balenie toaletných papierov, servítok, kuchynských utierok
– balenie novín a časopisov
– balenie peletov, brikiet atď.

PE fólie na laminovanie

Rozmery :
šírka do 1650 mm
hrúbka od 0,018 mm – 0,200 mm

Popis :
3-vrstvá PE fólia vyrábaná koextrúziou na kašírovanie (lepenie) s rôznymi druhmi fólie napr.: polypropylén, polyamid, polyester, papier, hliník a iné.

Použitie :
– v potravinárskom priemysle na balenie potravín (polievky, oriešky, káva, kakao atď.)
– na vákuové balenie potravín
– na balenie mrazených potravín (hranolky, zelenina, mäsové výrobky atď.)
– na balenie krmív pre zvieratá
– na balenie pracích práškov

Potlač fólií

8 farebnou flexo tlačou
šírka do 1250 mm
dĺžka kroku (raport) max. 1250 mm
liehové farby vhodné na použitie v potravinárskom priemysle

Potlač fólií

8 farebnou flexo tlačou
raport max. 1250 mm
šírka max. 1250 mm

PE
obalové fólie na potraviny
fólie na hygienické potreby
fólie pre poľnohospodárske a technické účely
fólie s bariérovými vlastnosťami
výroba tlačových foriem pre flexo tlač
vlastné grafické štúdio
výroba tlačových foriem v HD kvalite
rozmery max 900 x 1200 mm
hrúbky štočkov 1,14 mm 2,54 mm

Predaj granulátu
Lupolen
Moplen
Hostalen
Bralen
Tatren
Tipolen
Tipelin
Tipplen
Liten
Sabic
Riblene